کسب درآمد از کانال سروش

کسب درآمد از کانال سروش برای مدیریت بهتر رسانه های اجتماعی و افزایش کیفیت محتوا و مطالبی که در این رسانه ها ارائه می شود هزینه هایی وجود خواهد داشت ... آنتل در کنار شماست ...

شما می توانید با عضویت و فعالیت در آنتل از ظرفیتهای بالقوه رسانه خود به کمک ابزارهای آنتل درامد داشته باشید و هزینه های مدیریت رسانه های خود را تامین نمایید.

کسب درآمد از سروش


نرم افزار پیام رسان سروش یکی از برنامه های ارتباطی خوبی است که مورد تمایل جمعی از ادمینهای اجتماعی است و آنتل برای مدیران کانالها و گروه های سروشی این امکان را فراهم کرده تا به مدیریت بهتری در رسانه های خود بپردازند و از رسانه های خود کسب درآمد داشته باشند.

کسب درآمد از کانال سروش

شاید شما هم در پیام رسان سروش یک کانال اجتماعی دارید ... پس درنگ نکنید به سادگی میتواند از کانال سروشی خود درآمد داشته باشید.

 " عضویت در آنتل "

کسب درآمد از گروه سروشی

اگر شما نیز دارای یک یا چند گروهی مجازی در نرم افزار سروش هستید میتوانید به کمک ابزارهای آنتل ضمن کسب درآمد مخاطبین خودتان را افزایش دهید ...
به سادگی در بخشهای متنوع گروه های خود را ثبت و معرفی کنید ...
برای آگاهی از چگونگی افزایش کاربران و اعضای رسانه سروشی خود راهنمای مربوطه را مطالعه فرمایید ...

افزایش اعضای کانال سروش
افزایش کاربران گروه سروش

.............


شما هم به آنتل بپیوندید ...