تبلیغات سروش

تبلیغات سروش تبلیغات سروش

یکی از پیام رسانهای داخلی که تاحدی توانسته مخاطبی در حوزه ارتباطات مجازی جذب کند , پیام رسان سروش است.

سروش هم اکنون توانسته بستر مناسبی برای معرفی کالا و خدمات تجاری و یا ابزاری برای ارتباط و اموزش باشد.

اگر تمایل دارید با رقمهای مناسب به معرفی محصولات و خدمات خود در فضای مجازی بپردازید ... می توانید کانالهای پرمخاطب و معروف سروش را در آنتل جستجو و پیدا کنید .

آنتل با جمع آوری بهترین ها در فضای مجازی بازده و هدفمندی بیشتری برای تبلیغات و بازاریابی مجازی شما فراهم می آورد.

تبلیغ در کانالهای سروش
برای تبلیغ در کانال سروش می توانید آنرا در بخش مربوط به این پیام رسان مشاهده و درخواست خودتان را ثبت کنید.


شما هم به آنتل بپیوندید ...