تبلیغات بازدیدی در تلگرام

تبلیغات بازدیدی در تلگرام

تبلیغات بازدیدی در کانال های تلگرام

تبلیغ در تلگرام به صورتهای مختلفی انجام می شود. تبلیغات بر اساس تعداد بازدید از پست و آگهی , یکی از روشهای پرطرفدار تبلیغاتی است که برندها و کسب و کارها در برنامه تبلیغاتی خودشان قرار داده اند. تبلیغات بازدیدی در کانالهای متنوع و با موضوع بندی مختلفی انجام می شود. هزینه ها و تعرفه های تبلیغات بازدیدی بر اساس سینهای کاربران کانالها محاسبه می شود.
تبلیغات بازدیدی در کانالهای بیشتر و تنوع موضوعی بیشتر کانالها : سرویسهای تبلیغاتی که به تبلیغات در کانالهای تلگرام می پردازند معمولا در چند کانال مشخص اقدام به انتشار تبلیغات میکنند که میزان گستردگی مخاطب در آنها دچار اشکال است. اکنون با ایجاد شبکه های از کانالهای تلگرامی میتوانید کپیهای تبلیغاتی خود را در جامعه ای بزرگتر منتشر کنید.

تبلیغات بازدیدی در گروه های تلگرام

تبلیغات بازدیدی در گروه های تلگرامی با شرایط خاصی انجام می شود.

سین شدن آگهی و تبلیغات در تلگرام

تبلیغات بر اساس تعداد بازدید و سین شدن در تلگرام یکی از بهترین روشهای تبلیغاتی است که آگهی و تبلیغات شما را در معرض دید میلیونها کاربر تلگرام قرار میدهد و شما می توانید با هزینه های کمتری در مقابل با شیوه های دیگر تبلیغاتی (مانند تبلیغات محیطی و مجلات و تلویزیونی و ...) برند ,  محصولات و خدمات خودتان را معرفی نمایید.
در کنار تبلیغات بازدیدی تلگرام می توانید به صورت تبلیغات مکمل ... تبلیغات کلیکی را هم انجام دهید ... 

« تبلیغات کلیکی در تلگرام »شما هم به آنتل بپیوندید ...